Disclaimer

Disclaimer voor occasionrapport.nl

Braham BV biedt bezoekers van haar site Occasionrapport.nl de mogelijkheid om, tegen betaling van een bedrag van € 19.99 per ingevoerd kentekennummer, een occasionrapport op te vragen. Occasionrapport.nl baseert zich bij het uitbrengen van een rapportage op informatie uit voor ieder toegankelijke bronnen zoals o.a. het RDW en Autotelex.

De afdeling Analyse neemt opdrachten die klanten indienen via de website direct in behandeling door het achterhalen (inkopen) van gegevens in de diverse databases. Vervolgens worden de gegevens gecontroleerd op juistheid en verwerkt in een rapport.

Het annuleren van een verstrekte opdracht kan alleen als het door Occasionrapport.nl geleverde rapport aantoonbaar foutief is. In het laatste geval dient de consument Occasionrapport eerst in staat te stellen om alsnog het juiste rapport aan te leveren.

Waardebepalingen zijn indicatief, immers de waarde van een automobiel hangt niet alleen af van de ouderdom maar is ook afhankelijk van staat van onderhoud, interieur en exterieur. Occassionrapport.nl garandeert op geen enkele wijze de waarde van een automobiel. De uiteindelijke waarde van een automobiel hangt van verschillende factoren af, zoals vraag en aanbod van een bepaald merk en/of model. Een waardebepaling uitgebracht door tussenkomst van de website van Occasionrapport.nl is uitdrukkelijk geen aanbod door Occasionrapport.nl of Braham BV. Braham BV is niet verantwoordelijk voor beslissingen die op grond van het ontvangen occasionrapport worden genomen.

Bij de totstandkoming van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Braham BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op www.occasionrapport.nl verstrekte informatie. Braham BV is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Bij de totstandkoming van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Braham BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op www.occasionrapport.nl verstrekte informatie. Braham BV is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Leest u iets op deze site dat onjuist is? Laat het weten via info@occassionrapport.nl